PUSSAR

Tanken med boken är att allt som boken handlar om är bekant för det lilla barnet. 

Vill man vara lite kreativ så kan man plocka ihop allt som finns på bilderna och låta barnet pussa på dem, samtidigt som man läser.

Jag vill väcka känslor med boken och ge massor med pussar och kärlek till barnet.
En bok att pussa på och dregla ner, och pussa ännu mer.


Vem är jag som drabbats av utmattningssyndrom?

Min bok har varit min största hjälp i hela min självläkningsprocess. Att skriva gav mig ett lugn mitt i allt kaos. 

Varje kapitel inleds med mina tankar, känslor och upplevelse av denna sjukdom. Sedan kommer resultatet av min studie. En enkätundersökning på 13 frågor som 665 deltagare har svarat på. Målgruppen var personer som drabbats av utmattningssyndrom.

Min förhoppning är att genom min studie, som har fokus på måendet, öka förståelsen och medvetenheten för hur det känns att vara drabbad av denna sjukdom. Studien har genomförts genom en enkätundersökning där målgruppen är personer som själva är drabbade. Antal deltagare i studien är 665 personer. För att få en förståelse är det självklart att alla de människor som är drabbade får göra sina röster hörda, det är ju vi som verkligen vet. Samhället måste få veta! Samhället behöver få kunskap för att vi drabbade ska kunna få rätt vård och bli friska. 

Jag vill även genom min bok, förebygga farlig stress (långvarig stress utan återhämtning) och förhindra att de som är på väg att insjukna får hjälp/ söker hjälp i tid! Att verkligen lyssna på alla varningssignaler kroppen sänder ut. Ingen vill hamna i denna sjukdom! Känner man sig i riskzonen - läs min bok och få kunskap om denna sjukdom och stoppa i tid!